Wat betekent BIC en IBAN? | Triodos Bank (2024)

BIC
BIC betekent Bank Identifier Code. Het is een code om banken te identificeren, zodat het geld bij de juiste bank terecht komt. Een BIC telt 8 tekens en wordt ook wel SWIFT-code genoemd. De BIC van Triodos Bank is TRIONL2U.

Voor een betaling buiten het SEPA-gebied of in een andere valuta dan de euro vul je altijd de BIC in. Deze vraag je op bij de begunstigde aan wie je de betaling doet en kun je controleren op de website van SWIFT.

Lees meer over het doen van buitenlandse betalingen.

IBAN

IBAN betekent International Bank Account Number. Dit internationale rekeningnummer heb je nodig voor al je betalingen. Je vindt je IBAN op de Triodos Betaalpas, rekeningafschriften of via Internet Bankieren.

Heeft dit antwoord je geholpen?

Je kunt de Triodos Betaalpas zelf via de Mobiel Bankieren app deblokkeren. Je betaalpas wordt geblokkeerd als je 3 keer de verkeerde pincode hebt ingetoetst of als je zelf de betaalpas hebt geblokkeerd in de app. De blokkade is de volgende werkdag na 11.30 uur zichtbaar. Wacht totdat de blokkade zichtbaar is in de app om te deblokkeren.

Als wettelijke vertegenwoordiger van een Triodos Jongeren Rekening, doorloop je namens je kind de stappen in je eigen Mobiel Bankieren app.

Zo werkt het:

 1. Log in
 2. Tik rechts onderin op Meer
 3. Tik op Betaalpassen
 4. Tik op de betaalpas die je wilt deblokkeren
 5. Tik op Blokkeren/deblokkeren
 6. Zet het vinkje bij Blokkeren uit
 7. Klik op Bevestigen en doorloop de stappen

Geen app?
Bel ons en houd je rekeningnummer en identifier bij de hand.

Vervolg

 • Is de blokkade op je betaalpas ontstaan omdat je 3 keer een verkeerde pincode hebt ingetoetst? Je Triodos Betaalpas kan je weer gebruiken als je eerst een contant bedrag opneemt bij een geldautomaat
 • Is de blokkade op je betaalpas ontstaan omdat je zelf de betaalpas geblokkeerd hebt in de app? Je kunt de Triodos Betaalpas meteen weer gebruiken

Heeft dit antwoord je geholpen?

Het is nog niet mogelijk om contactloos te betalen met je mobiel, zoals bijvoorbeeld met Apple Pay of Google Pay. Het op een klantvriendelijke en veilige manier aanbieden van Mobiel betalen vraagt tijd en een flinke investering vanuit Triodos Bank.

Voor de lancering van Apple Pay zijn we bovendien afhankelijk van verschillende externe partijen. Helaas zijn zij nog niet klaar voor de koppeling tussen Apple Pay en onze nieuwe Triodos Betaalpas van Visa Debit. Met elkaar werken we er hard aan om Apple Pay zo snel mogelijk te introduceren voor klanten van Triodos Bank Nederland. Je ontvangt van ons bericht zodra je Apple Pay kunt activeren. Google Pay volgt later.

Heeft dit antwoord je geholpen?

De kosten voor een betaling naar het buitenland vind je hier.

Heeft dit antwoord je geholpen?

Een SEPA-betaling is een betaling:

 • In euro's
 • naar een land binnen het SEPA-gebied
 • waarbij je overboekt van IBAN naar IBAN

Lees hier hoe je een SEPA-betaling doet.

Heeft dit antwoord je geholpen?

Ben je een zakelijke klant met een andere rechtsvorm dan een eenmanszaak? Lees hier wat je regelt om je rekening te activeren voor Wereldbetalingen.

Je activeert Wereldbetalingen als particuliere klant of eenmanszaak eenvoudig via onze Mobiel Bankieren app.

Zo werkt het:

 1. Log in
 2. Tik rechts onderin op Meer
 3. Tik opRekeninginstellingen
 4. Tik op de juisterekening
 5. Tik op Wereldbetalingen om deze functie aan of uit te zetten
 6. Bevestig de wijziging met je Identifier of inlogcode

Geen app?
Je kunt Wereldbetalingen ook via Internet Bankieren activeren. Ga naar Zelf regelen > Rekeninginstellingen > Wereldbetalingen en volg de stappen.


Vervolg
2 uur na de autorisatie kun je:

 • Wereldbetalingen doen via Internet Bankieren
  • Via de app kun je alleen Wereldbetalingen activeren
 • Let op: de autorisatie geldt per rekeninghouder

Heeft dit antwoord je geholpen?

Je kunt via iDEAL tot maximaal 5.000 euro per dag betalen.

Wil je een hoger bedrag betalen met bijvoorbeeld Internet Bankieren? Pas dan eerst je limiet aan in Internet Bankieren.

Wil je meer weten over je limieten? Kijk dan op onze limietenpagina.

Heeft dit antwoord je geholpen?

Je verwijdert een periodieke overboeking via de app. Het is alleen mogelijk de hele reeks te verwijderen.

Zo werkt het:

 1. Log in op de Mobiel Bankieren app
 2. Selecteerde rekening waarvan je periodiek overboekt
 3. Klik opGepland
 4. Selecteer de periodieke overboeking
 5. Klik op Verwijderen en bevestig de verwijdering met je 5-cijferige inlogcode

Geen app?

Heb je geen app en log je in met een Identifier of gebruikersnaam en wachtwoord? Verwijder dan de periodieke overboeking via Internet Bankieren:

 1. Log in op Internet Bankieren
 2. Klik op de rekening waarvan je periodiek overboekt
 3. Klik op Gepland
 4. Klik op de periodieke overboeking
 5. Klik op Verwijderen en bevestig de verwijdering Identifier of gebruikersnaam en wachtwoord

Let op: Als je gebruik maakt van Mobiel Bevestigen, verwijder je een periodieke overboeking altijd via de Mobiel Bankieren app.

Heeft dit antwoord je geholpen?

Een Wereldbetaling is een betaling:

 • In een andere valuta dan de euro
 • Naar een land buiten het SEPA-gebied

Lees hier hoe je een Wereldbetaling doet.

Heeft dit antwoord je geholpen?

Je stelt een periodieke overboeking eenvoudig in via onze mobiele app of via Internet Bankieren:

Via de app:

 1. Tik op Overschrijven en vul de betaalgegevens in
 2. Tik op Datum en selecteer de datum waarop de overboeking moet plaatsvinden
 3. Vul bij Frequentie in hoe vaak je de periodieke overboeking wilt uitvoeren
  • Bij Einddatum kun je instellen wanneer je de periodieke overboeking voor het laatst wilt uitvoeren
  • Bij Aantal kun je het aantal keer instellen dat je de periodieke overboeking wilt uitvoeren
 4. Klik op Opslaan
 5. Klik op Bevestigen en bevestig de periodieke overboeking met je 5-cijferige inlogcode

Via Internet Bankieren:

Je kunt alleen een periodieke overboeking instellen als je inlogt met de Identifier. Heb je geen Identifier? Stel dan je periodieke overboeking in via de app

 1. Klik op Opdrachtenen vul de betaalgegevens in
  • Wil je een betalingskenmerk opgeven, vul dit dan in bij Omschrijving
 2. Klik bij Datum in het groene invulveld
 3. Kies bij Wanneer de datum waarop je de overboeking wilt uitvoeren
 4. Kies bij Hoe vaak de frequentie van de overboeking
 5. Klik op Opslaan
 6. Klik op Betalen en volg de stappen

Vervolg

De periodieke overboeking gaat van start op de opgegeven begindatum.

Heeft dit antwoord je geholpen?

Je kunt zelf snel en gemakkelijk een periodieke overboeking wijzigen in Internet Bankieren of in de Mobiel Bankieren app. Volg hiervoor de volgende stappen.

 1. Log in
 2. Klik op de rekening waarop je een boeking wilt wijzigen
 3. Klik op Gepland
 4. Klik op de periodieke overboeking die je wilt wijzigen
 5. Klik op Aanpassen
 6. Voer de gewenste aanpassing in
 7. Klik op Bevestigen

De wijziging is direct verwerkt.

Heeft dit antwoord je geholpen?

Met de nieuwe Visa Triodos Betaalpas is er een mogelijkheid om online betalingen (e-Commerce) te doen die vergelijkbaar zijn met een creditcard. Triodos Bank biedt zelf geen creditcard aan.

Je kan een creditcard van een bestaande creditcardaanbieder wel koppelen aan je Triodosrekening:

 • Vraag een creditcard aan bij de organisatie van je keuze
 • Geef je Triodos Internet Betaalrekening op als tegenrekening

De creditcardorganisatie schrijft betalingen met je creditcard af van je Triodos rekening. Let op: creditcards van een andere bank kun je niet altijd koppelen.

Waarom heeft Triodos Bank geen creditcard?

Triodos Bank biedt geen creditcard aan omdat:

 • De inrichting van een creditcardorganisatie kostbaar is
 • Er voldoende aanbieders van creditcards zijn

Heeft dit antwoord je geholpen?

De manier waarop je geld overmaakt naar het buitenland, hangt af van:

 • Naar welk land je geld overmaakt
 • In welke valuta je geld overmaakt

Als je geld overmaakt in euro’s naar een land binnen het SEPA-gebied, noemen we dat een SEPA-betaling.

Maak je geld over buiten het SEPA-gebied of in een andere valuta dan de euro, dan noemen we dat een Wereldbetaling.

Lees hier hoe je een SEPA-betaling doet.
Lees hier hoe je een Wereldbetaling doet.

Heeft dit antwoord je geholpen?

Ben je een zakelijke klant en heb je een andere rechtsvorm dan een eenmanszaak? Lees hier wat je regelt om Wereldbetalingen te doen.

Je doet een Wereldbetaling in Internet Bankieren. Zorg dat je de rekening eerst heb geactiveerd voor Wereldbetalingen.

Zo werkt het:

 1. Log in
 2. Tik op Opdrachten
 3. Tik op Wereldbetaling
 4. Selecteer de valuta en vul het bedrag in
 5. Vul de gegevens in van de begunstigde
 6. Selecteer de gewenste verwerkingsdatum
 7. Kies de kostenverdeling
 8. Klik op Betalen en volg de stappen

Goed om te weten
BIC (Bank Identifier Code)
Bij een Wereldbetaling vul je altijd de BIC in. Heeft de bank van de begunstigde geen BIC, vink dan Bank heeft geen BIC of SWIFT aan en vul de volledige naam- en adresgegevens in van de bank van de begunstigde.

Betaling naar de Verenigde Staten, Canada, Australië of India
Maak je geld over naar de Verenigde Staten, Canada, Australië of India, dan moet je ook een bankcode invullen.

Kosten
Let er op dat er kosten verbonden zijn aan een Wereldbetaling. In Internet Bankieren zie je bij je opdracht  welke kosten je betaalt voor een Wereldbetaling. Gebruik de rekenhulp  als je de wisselkoers die Triodos Bank berekent wilt vergelijken met de wisselkoers van de Europese Centrale Bank (ECB).

Betaling binnen SEPA-gebied
Lees hier hoe je een betaling doet binnen het SEPA-gebied.

Heeft dit antwoord je geholpen?

Je kunt de pincode van je Triodos Betaalpas via de Mobiel Bankieren app inzien.

Zo werkt het:

 1. Log in
 2. Tik rechts onderin op Meer
 3. Tik op Betaalpassen
 4. Tik op de betaalpas waarvan je de pincode wilt inzien
 5. Tik op Pincode
 6. Tik op Pincode tonen
 7. Vul je 5-cijferige inlogcode in of gebruik je vingerafdruk of gezichtsherkenning om te bevestigen
 8. Je ziet je pincode
 9. Tik op OK om het venster te sluiten

Goed om te weten
Een kind met een Triodos Jongeren Rekening kan zelf de pincode van de betaalpas inzien in de eigen Mobiel Bankieren app.

Geen app?
Bel +31 30 693 6575 om je pincode opnieuw op te vragen. Houd je rekeningnummer bij de hand.
Let op: ben je een wettelijke vertegenwoordiger van een Triodos Jongeren Rekening, bel dan +31 30 693 6511.

Je ontvangt de pincode binnen 5 werkdagen per post.

Heeft dit antwoord je geholpen?

Wat betekent BIC en IBAN? | Triodos Bank (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 6315

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.